2015. november 6., péntek

Igei gondolatok a Colectiv Club-ban történt katasztrófa kapcsán


Nagyon szomorú az, ami a múlt pénteken (2015. okt. 30.) történt Bukarestben. Mindenki igyekszik hangot adni a véleményének, a maga módján; mindenki hibás: a kormány, a különböző intézmények, az egyház, a bulizó fiatalok. Valóban, egy ilyen katasztrófának vannak felelősei, és vannak illetékesek is, akik ennek a tisztázásával foglalkoznak. Ami gond, hogy keresztyén körökben elterjedt egy álszent megnyugvás, hogy milyen jó, hogy nem velünk történt, és igaz, hogy Isten megbünteti a bűnt és a gonoszságot?
A Biblia kiegyensúlyozott gondolkodásra, alázatra és megtérésre serkent mindenkit. Lássunk néhány erre vonatkozó igét:

1. 1Móz 14. Lót elhagyja Ábrahámot, és egy nagyon erkölcstelen helyre, Szodomába költözik. Egy hadjárat során fogságba kerül másokkal együtt, és elhurcolják őket. Ábrahámban nincs egy szikra káröröm sem, hanem a hír hallatán azonnal mozgósítja embereit, és kiszabadítja a foglyokat. Megérdemelték az áldozatvállalást? NEEEM! Jézus a szeretet és a szolgálat területén többet vár el tőlünk, mint ami megszokott az emberek között. Ez a többlet fog jó példát szolgáltatni embertársaink előtt (Mt 5,46-47).

2. Neh 1,4-11. Nehémiás hírt kap arról, hogy Jeruzsálemben milyen állapotok uralkodnak. Mit tesz? Sír, gyászol, böjtöl, imádkozik. Volt neki valamilyen szerepe abban, hogy Jeruzsálem romba lett döntve? Még nem is élt akkor, amikor a Békesség Városa háborús övezet lett, mégis bűnbánattal imádkozik, többes szám első személyben. Azonosul azokkal, akik elmulasztották küldetésüknek betöltését, nem engedelmeskedtek Istennek. Sokszor panaszkodunk, hogy milyen nagy szellemi sötétség van környezetünkben, országunkban stb. Nehémiással együtt kell bűnbánatot tartsunk mindannyian, akik (hitvalló) keresztyénnek valljuk magunkat, mert mécsesnek, fáklyának rendelt minket Istenünk. A gyertya ne szidja a sötétséget, hanem világítson!

3. Lk 13,1-5. Ez esetben a hírvivők egy ítélkező véleményt szerettek volna hallani Jézustól, aminek a kicsengése az legyen, hogy akik elvesztek bűnösek voltak, mi pedig jók vagyunk, mert Isten megőrzött katasztrófáktól. Sokféleképpen rangsorolhatjuk az embereket, Jézus azonban egy kitétel alapján teszi, ami nem más, mint a megtérés: "ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." Tehát emberi minősítésekre nincs szükség, de igazi és őszinte megtérésre annál inkább.

4. Itt van még a katedrálisok kérdése. Szükség van-e rájuk, vagy nincs? Jó és szükséges az összegyülekezési hely Isten népe számára. De próbáljuk meglátni a prioritásokat az Ige szempontjából. Pál apostol a következőket mondja: Isten "nem lakik emberkéz alkotta templomokban" (ApCsel 17,24). Isten gyermekeiről azonban a következőket mondja: "ti Isten temploma vagytok" (1Kor 3,16). Ennek fényében érthető, hogy Isten nem a gazdagon díszített templomokban leli kedvét, hanem az Ő jelenlétét hordozó, és tervét végrehajtó emberekben. "Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).

Nincsenek megjegyzések: